Cs

Historie a současnost

Palmový olej je pro své mimořádné vlastnosti známou součástí stravy i jiného využití již několik tisíciletí. Již staří Egypťané dokázali v tomto stromu života odhalit jeho mimořádnost.

Během průmyslové revoluce byl palmový olej jako novinka přivezen z Afriky nejprve do Británie a do Ameriky, kde se setkal s obrovským úspěchem v různých průmyslových odvětvích.

Rovněž v jihovýchodní Asii, kam se olejová palma taktéž rozšířila z Afriky díky britským obchodníkům, je od začátku devatenáctého století denně využívaným produktem. Často se pozastavujeme nad mimořádnou vitalitou a štíhlostí asiatů. Toto je způsobeno především stravou, tolik odlišnou od té naší či americké. Asijská strava neobsahuje tolik škodlivých látek, na které je právě naše strava tak bohatá.
Právě palmový olej se pro přípravu jedinečné asijské kuchyně zvláště hodí.

V současnosti palmový olej používají téměř tři miliardy lidí ve více než 150 zemích světa. Je tedy jedním z nejpoužívanějších rostlinných olejů, při smažení a fritování je oproti tzv. měkkým olejům (řepkový, sojový či slunečnicový) jednoznačně vhodnější, protože se tak snadno nepřepálí a tudíž v něm nevznikají škodlivé látky.

Největším světovým pěstitelem, producentem a vývozcem palmového oleje je v této době Malajsie, která pro svou geografickou polohu a rozvinutý průmysl a zemědělství je k pěstování takové plodiny přímo předurčena. Palmový olej je její druhou největší vývozní komoditou s podílem 6,2% celkového vývozu (údaj z roku 2007, kdy bylo exportováno celkem 13,74 miliónu tun).

Palmový olej dovážený společností CZ TREND je jedním z kvalitativně nejlepších 100% palmových olejů vůbec. Výrobce je jedním z největších světových producentů, který vyváží do několika desítek zemí na třech kontinentech.