Cs

Výrobní proces palmového oleje

Pro získání palmového oleje byly v Malajsii osázeny tisíce hektarů půdy palmou olejnou (Elaeis Guineensis). Celková rozloha plantáží olejové palmy od roku 1975 vzrostla šestinásobně a v současnosti dosahuje zhruba 40 000 km2 – tedy asi poloviny plochy České republiky. Na rozdíl od jiných olejů je jeho výroba i efektivnější: z jednoho hektaru se vyrobí 4-6 tun palmovéhooleje.

Veškeré oleje, dovážené naší společností od výrobce Feldaiffco Sdn.Bhd., pocházejí z obnovitelných plantáží. Výrobce i pěstitel je certifikován RSPO.

Palmový olej se vymílá z plodu olejové palmy, který roste ve velkých trsech. Výrobní proces začíná sterilizací plodů. V mlýnech je mechanickou formou extrahování oddělena dužina od jádra plodu .Před dalším zpracováním jde v této fázi o hustou červenohnědou tekutinu, tzv. surový palmový olej , který je pro kuchyňské potřeby nepoužitelný.

Poté dochází k fyzické rafinaci, která je přirozeným procesem bez použití chemických látek  Během dalšího procesu se olej čistí a odkyseluje.Olej je zároveň zbaven zápachu. Vzniká tzv. RBD palm oil, tedy „Refined, Bleached and Deodorized“. Frakcí, kdy dojde k oddělení palmového stearinu, vzniká palmový olej, tedy palm olein, vhodný k dennímu použití.

Pro získání vyšší kvality (nižšího bodu tuhnutí) se olej opakovaně rafinuje a vzniká tzv. super olein.

Díky moderním technologickým postupům při výrobě palmového oleje se zachová až 90% živin.